Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach
Najnowsze artykuły

Skarga pauliańska (actio pauliana) jest instytucją prawa cywilnego mającą na celu ochronę wierzyciela przed świadomymi zachowaniami dłużnika skutkującymi pokrzywdzeniem wierzycieli dłużnika. [...]

17 maja 2022 0 607

Kwestię związaną z przedmiotem oraz skutkami zasiedzenia reguluje ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) w Dziale III Rozdziale II wspominanej ustawy. [...]

15 lutego 2022 0 632

Ustawa kodeks cywilny odpowiada na to pytanie w art. 23 formułując dobra osobiste człowieka przez ich egzemplifikację „(…) jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. [...]

06 grudnia 2021 0 552

Zasady zakrywania ust i nosa w związku z sytuacja epidemiologiczną zostały uregulowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [...]

01 września 2021 0 750

Pomimo że sezon urlopowy dla większości z nas powoli dobiega końca, dziś kilka słów o roszczeniach przysługujących względem przewoźnika lotniczego na wypadek odwołania lotu, w szczególności mając na uwadze, że roszczenie o odszkodowanie. [...]

25 sierpnia 2021 0 865

„Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).”

[...]

09 sierpnia 2021 0 698
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
133 0 15040
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2023