Kancelaria adwokacka
adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

KOM: 603-604-989
TEL.: (32) 209-09-71

TEL.: (32) 724-58-33
ADWOKAT@KANCELARIA-BANCZYK.COM.PL

Ważny wyrok polskiego sądu. Chodzi o usuwanie treści i blokowanie na Facebooku.

|

Sąd uwzględnia powództwo SIN

W środę sędzia Magdalena Kubczak wydała wyrok w większości uwzględniający żądania powoda. Nakazała przywrócenie wszystkich usuniętych kont, stron i grup SIN, a także publikację przeprosin stwierdzających, że blokada tych treści naruszyła dobra osobiste organizacji, w postaci jej wolności słowa i swobody komunikowania się. Przeprosimy mają być wyświetlane nie tylko wszystkim użytkownikom śledzących aktywność SIN w socialmediach, ale też w osobnym oknie na Facebooku i Instagramie. Czcionka ma kontrastować z tłem i być taka, by zapewnić czytelność komunikatu.

W pierwszej kolejności sąd postanowieniem oddalił wniosek pozwanej spółki o oddalenie powództwa, stwierdzając, że sprawa może być rozpoznawana przez są polski, gdyż w Polsce miały miejsce skutki działania platformy. Odrzucił też argumentacje, że akceptując warunki regulaminu, SIN zgodziła się na właściwość sądu irlandzkiego. Choć organizacja nie jest konsumentem, to wciąż istnieje nierówność pozycji między nią a cyfrowym gigantem, co sprawia, że zapis na sąd jest niedozwoloną klauzulą we wzorcu umowy.

To platforma musi wykazać bezprawność treści

Z podobnych powód sąd nie uznał, iż Facebook miał prawo usunąć sporne treści w oparciu regulamin zaakceptowany przez SIN. Po pierwsze bowiem regulamin został zmieniony miedzy założeniem konta a usunięciem treści, a po drugie — zasady jej usuwania nie są jasne, a użytkownik nie ma możliwości nie tylko skutecznie zaskarżyć decyzji w tej sprawie, ale nawet poznać dokładnych powodów, jakie zdecydowały o blokadzie. W efekcie decyzję portalu sąd uznał za uznaniową, a co za tym idzie, niedopuszczalną.

Podobnie skład orzekający nie uwzględnił argumentacji Meta już w toku procesu, że działała ona w ważnym interesie społecznym, jakim była walka z narkomanią. Kilka przedstawionych przez spółkę zrzutów ekranu z usuniętego fanpejdża nie dowodzi, że materiały publikowane przez SIN naruszały przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Na korzyść organizacji przemawiało to, że nie postawiono jej zarzutów o takie naruszenie. To  pozwany musi w tym wypadku wykazać brak bezprawności swoich działań, a skoro tego nie zrobił, to dopuścił się naruszenia dóbr osobistych w świetle art. 23 kodeksu cywilnego.

Sąd oddalił powództwo jedynie w zakresie żądania zakazu dalszego usuwania treści publikowanych przez SIN. Uznał bowiem, że byłoby to zbyt daleko idące, może bowiem dojść do sytuacji, kiedy takie usunięcie będzie konieczne i uzasadnione. Jednak w każdym przypadku portal będzie musiał wskazać powody takiej blokady i zapewnić skuteczną możliwość kwestionowania tej decyzji.

8490

ilość spraw przeprowadzonych w sądach w Polsce

25

lata działalności Kancelarii

166

ilość sądów w Polsce,
w których były prowadzone postępowania przez Kancelarię