Kancelaria adwokacka
adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

KOM: 603-604-989
TEL.: (32) 209-09-71

TEL.: (32) 724-58-33
ADWOKAT@KANCELARIA-BANCZYK.COM.PL

Publikacje

Proces kształtowania pozycji Sądu Najwyższego USA jako sądu konstytucyjnego – glosa do wyroku Sądu Najwyższego USA z 24.02.1803 r. w sprawie Marbury v. Madison, 5 US 137 (1803).

Zarys charakterystyki przekazu-Przegląd Prawa Handlowego nr 6/1994, Edukacja Prawnicza nr 7/1994. – autor Piotr Bańczyk.

Czym się różni najem od dzierżawy- Prawo Przedsiębiorcy nr 15/1993. – autor Piotr Bańczyk.

Poręczenie-Prawo Przedsiębiorcy  nr 17/1994. – autor Piotr Bańczyk.

Przedsiębiorstwo jako aport- Nowa Europa 25.2.97. – autor Piotr Bańczyk.

Przedsiębiorstwo spółki cywilnej jako przedmiot aportu- Prawo Przedsiębiorcy

 nr 12-13 1997. – autor Piotr Bańczyk.

Połączenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością- Prawo Przedsiębiorcy nr 15 /1997. – autor Piotr Bańczyk.

Forma pisemna zastrzeżenia opóźnienia dostawy w międzynarodowym przewozie drogowym towarów na podstawie konwencji CMR- Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 10.6. 2016. V ACa 861/15 – Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2 /2019. – autor Piotr Bańczyk.

Opóźnienie dostawy w międzynarodowym przewozie drogowym towarów na podstawie konwencji CMR-Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2019.- autor Piotr Bańczyk.

Publikacja w miesięczniku ” PALESTRA” nr 9/2020 artykułu pt. ” Proces kształtowania pozycji Sądu Najwyższeo USA jako sądu konstytucjonalnego- glosa do wyroku Sądu Najwyższego USA z 24.02.1803r. w sprawie Marbury v. Madison, 5 US 137 (1803).”

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź nasze artykuły na blogu!

Przejdź na bloga
8490

ilość spraw przeprowadzonych w sądach w Polsce

25

lata działalności Kancelarii

166

ilość sądów w Polsce,
w których były prowadzone postępowania przez Kancelarię