Kancelaria adwokacka
adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

KOM: 603-604-989
TEL.: (32) 209-09-71

TEL.: (32) 724-58-33
ADWOKAT@KANCELARIA-BANCZYK.COM.PL

Odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

|

    W sprawie zawisłej przed Sądem Rejonowym dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie pod sygn. akt IV P 461/22/N z powództwa P.P.U.H Eko-Energia sp. z o.o. w Krakowie o zapłatę odszkodowania, doprowadziliśmy, reprezentując pozwaną do zawarcia ugody sądowej, obejmującej tak powództwo główne jak i wzajemne, które wytoczyliśmy w imieniu klientki, zgodnie, z którą klientka zrealizowała swoje cele procesowe, a pracodawca zrzekł się roszczenia o zapłatę odszkodowania, w następstwie czego klientka kancelarii także zrzekła się roszczenie objętego powództwem wzejemnym. Sprawa dotyczyła oceny zastosowania w okolicznościach faktycznych art. 55 § 11 kodeksu pracy odniesionego do oceny naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika, a w szczególności o naruszenie dóbr osobistych pracownika art. 11 1 kodeksu pracy.

Sprawę prowadził adwokat Piotr Bańczyk

8490

ilość spraw przeprowadzonych w sądach w Polsce

25

lata działalności Kancelarii

166

ilość sądów w Polsce,
w których były prowadzone postępowania przez Kancelarię