Kancelaria adwokacka
adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

KOM: 603-604-989
TEL.: (32) 209-09-71

TEL.: (32) 724-58-33
ADWOKAT@KANCELARIA-BANCZYK.COM.PL

Specjalizacja

Stała obsługa podmiotów gospodarczych

Specjalizujemy się w kompleksowym i stałym świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Praktykę w powyższym zakresie prowadzimy od powstania Kancelarii. Zapewniamy stały dostęp do kompleksowej pomocy prawnej w zakresie wyznaczonym potrzebami klientów. Bierzemy czynny udział w działalności gospodarczej prowadzonej przez naszych klientów.

Prawo przewozowe i spedycyjne

Prawo przewozowe i spedycyjne stosujemy w codziennej praktyce od powstania kancelarii wykorzystując doświadczenie w stosowaniu prawa przewozowego z okresu przed powstaniem kancelarii od 1992 roku. Wspieramy klientów w działalności przewozowej i spedycyjnej oraz zastępujemy klientów w dochodzeniu roszczeń wynikających ze stosunków przewozowych lub spedycyjnych. Głównie nasza praktyka jest skoncentrowana na prawnych aspektach przewozu drogowego towarów tak w transporcie międzynarodowym, jak i krajowym oraz na miejskiej komunikacji autobusowej.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych jest jedną z dziedzin prawa w zakresie, której świadczymy bieżąco pomoc prawną. W szczególności zastępujemy klientów w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w postępowaniach tak przed ZUS, jak i przed sądami.

Prawo ubezpieczeń majątkowych

Prawo ubezpieczeń majątkowych jest objęte stałą praktyką kancelarii od 1999 roku, w którym rozpoczęliśmy świadczyć pomoc prawną na rzecz zakładów ubezpieczeń. Doświadczenie nabyte w czasie stałej obsługi prawnej zakładów ubezpieczeń dyskontujemy aktualnie prowadząc sprawy dla klientów w postępowaniach tak spornych, jak i niespornych przed zakładami ubezpieczeń lub przed sądami. W szczególności świadczymy usługi zastępstwa procesowego oraz zastępstwa prawnego, a także opiniujemy oraz negocjujemy treść umów ubezpieczenia.

Prawo cywilne

Prawo cywilne stanowi jedną z głównych dziedzin naszej praktyki. Istotne miejsce w praktyce zajmuje prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego oraz spadkowego. W szczególności reprezentujemy klientów w zakresie dotyczącym zawierania umów i wykonywania zobowiązań, a także w zakresie realizacji roszczeń tak wynikających z umów, jak i wynikających ze zobowiązań pozaumownych (windykacja wierzytelności, sprawy o odszkodowanie, o zadośćuczynienie). Prowadzimy sprawy z zakresu zniesienia współwłasności zwłaszcza będące następstwem rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub w ramach działu spadku.

Prawo handlowe

Stale świadczymy pomoc prawną w zakresie wspierania działalności gospodarczej spółek prawa handlowego w pełnym zakresie, a także bierzemy udział w powstawaniu nowych podmiotów prawa handlowego, w tym prowadzimy procedury rejestracyjne.

Prawo pracy

Prawo pracy stanowi stałą praktykę kancelarii. Doświadczenie pozyskane w ramach stałej współpracy z pracodawcami wykorzystujemy świadcząc pomoc prawną tak na rzecz pracodawców, jak i na rzecz pracowników. W szczególności reprezentujemy strony stosunków pracy przed sądami oraz organami administracji.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest jedną z podstawowych dziedzin w zakresie, której stale świadczymy pomoc prawną z tym, że koncentrujemy praktykę na zastępstwie procesowym w procesach o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód oraz na sprawach alimentacyjnych.

Prawo autorskie

Zajmujemy się w szczególności wspieraniem klientów w zakresie ochrony praw autorskich i dochodzeniem roszczeń wynikających z ich naruszenia. W szczególności bierzemy udział w przygotowywaniu umów oraz reprezentujemy klientów w sprawach spornych tak na etapie przesądowym, jak i przed sądem.

Prawo konkurencji

Świadczymy pomoc prawną w zakresie oceny i dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia zasad uczciwej konkurencji w stosunkach gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami w postępowaniach przesądowych jak i w procesach przed sądami.

Prawo górnicze i geologiczne

Świadczymy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń o zapłatę odszkodowania w zawiązku ze szkodami wywołanymi ruchem zakładu górniczego.

Prawo karne

Świadczymy pomoc prawną w zakresie obrony osób podejrzewanych, podejrzanych i oskarżonych w procesach karnych oraz w zakresie reprezentacji pokrzywdzonych w procesach karnych, w szczególności w zakresie przestępstw dotyczących mienia (kradzież, przywłaszczenie, oszustwo, w tym ubezpieczeniowe), obrotu gospodarczego, instrumentów finansowych.

Skontaktuj się z nami
8490

ilość spraw przeprowadzonych w sądach w Polsce

25

lata działalności Kancelarii

166

ilość sądów w Polsce,
w których były prowadzone postępowania przez Kancelarię