Kancelaria adwokacka
adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

KOM: 603-604-989
TEL.: (32) 209-09-71

TEL.: (32) 724-58-33
ADWOKAT@KANCELARIA-BANCZYK.COM.PL

WAKACJE SKŁADKOWE CORAZ BLIŻEJ. MIESIĄC PRZERWY ZAMIAST ZAPOWIADANYCH TRZECH.

|

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który trafił właśnie do konsultacji.

Wakacje składkowe to jedna z głównych zapowiedzi nowego rządu, która padała jeszcze przed wyborami. Polega ona na tym, że przedsiębiorcy (raz w roku) będą mogli złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe, chorobowe (jeżeli wcześniej ubezpieczony zadeklarował jego opłacanie), a także należności na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Takie wolne od ZUS będzie mogło trwać maksymalnie miesiąc. To spora zmiana w porównaniu z założeniami do projektu opublikowanymi w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. One zakładały trzymiesięczny okres zwolnienia ze składek.

W tym czasie,  zgodnie z projektem, składki na ubezpieczenia społeczne będą pokrywane z budżetu państwa.

Etap legislacyjny: Projekt skierowany do konsultacji 

8490

ilość spraw przeprowadzonych w sądach w Polsce

25

lata działalności Kancelarii

166

ilość sądów w Polsce,
w których były prowadzone postępowania przez Kancelarię