Kancelaria adwokacka
adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

KOM: 603-604-989
TEL.: (32) 209-09-71

TEL.: (32) 724-58-33
ADWOKAT@KANCELARIA-BANCZYK.COM.PL

Zamiana ustalonych alimentów na dziecko.

|

Sąd Okręgowy w Rybniku wyrokiem orzeczonym w dniu 7 marca 2024 roku w sprawie sygn. akt II Ca 919/23, orzekając jako sąd II  instancji, oddalił apelacje złożone przez strony od wyroku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 24 maja 2023 roku, sygn. akt III RC 307/21. W imieniu klienta kancelarii doprowadziliśmy do oddalenia apelacji powódki. Sprawa dotyczyła żądania podwyższenia alimentów żądanych od ojca przez dziecko. Sąd zastosował art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i ustalił wysokość alimentów odpowiednio do zmiany, która nastąpiła od ostatniego ustalenia w ugodzie sądowej wysokości alimentów, tj. 12 lat temu, mając na uwadze usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz dochody, majątek, możliwości zarobkowe ojca, którego reprezentowaliśmy w procesie przed sądem II instancji.

Sprawę prowadził adwokat Piotr Bańczyk oraz adwokat Marcin Honorat Kotowski.

 

8490

ilość spraw przeprowadzonych w sądach w Polsce

25

lata działalności Kancelarii

166

ilość sądów w Polsce,
w których były prowadzone postępowania przez Kancelarię