Kancelaria adwokacka
adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

KOM: 603-604-989
TEL.: (32) 209-09-71

TEL.: (32) 724-58-33
ADWOKAT@KANCELARIA-BANCZYK.COM.PL

Sąd Najwyższy: niewierna żona dostanie mniej po rozwodzie.

|

Kwestia ta wynikła w sprawie o podział majątku wspólnego byłych małżonków, które rozpadło się po 10 latach, a przyczyną rozpadu pożycia i rozwodu, była niewierność kobiety. Przed zawarciem małżeństwa rodzice mężczyzny darowali mu gospodarstwo rolne (zatrzymując sobie dożywotnią służebność mieszkania). Nie długo przed rozwodem mężczyzna rozszerzył wspólność małżeńską na „wszelki majątek nabyty przez każdego z nich w jakimkolwiek czasie, z jakiegokolwiek tytułu”, więc do ich majątku wspólnego weszło gospodarstwo, którego wartość stanowiła 95 proc. wartości całego majątku.

Dzielić majątek po rozwodzie po równo, czy nie

Sąd Rejonowy ustalił, że udziały byłych małżonków we wspólnym majątku przy podziale winny być równe. Gospodarstwo rolne oraz szereg ruchomości, przyznał na własność mężczyźnie zasądzając kobiecie spłaty rozłożona na raty i zabezpieczył je hipoteką. Werdykt ten utrzymał Sąd Okręgowy w Łodzi, wskazując, że w tej sprawie nie wystąpiły przesłanki określone z art. 43 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uprawniające do ustalenie przez sąd z ważnych powodów, nierównych udziałów w majątku wspólnym. Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego nie ma tu znaczenia, stwierdził sąd.

Mężczyzna odwołał się do SN wskazując, że to z winy kobiety doszło do rozpadu małżeństwa i rodziny, akcentując zarówno jej postawę w małżeństwie, w tym dopuszczenie się zdrady, jak i okoliczności rozszerzenia wspólności ustawowej na jego osobisty majątek na krótko przed opuszczeniem rodziny.

Sąd Najwyższy w składzie sędziowie Jacek Grela, Beata Janiszewska (sprawozdawca) i Kamil Zaradkiewicz uwzględnił jego skargę kasacyjną.

SN wskazał, że Sąd Okręgowy niezasadnie przyjął równorzędność „ważnych powodów” i nierównego stopnia przyczynienia się do powstania majątku wspólnego, które uzasadniają odstąpienie od reguły równych udziałów przy podziale i zastosowania art. 43 § 2 k.r.i o. Tymczasem badanie tych czynników następować winno sekwencyjnie, tj. najpierw dokonywana jest ocena, czy zaistniały „ważne powody”, a jeśli tak to sąd, na żądanie zainteresowanego małżonka określa wielkość udziałów.

8490

ilość spraw przeprowadzonych w sądach w Polsce

25

lata działalności Kancelarii

166

ilość sądów w Polsce,
w których były prowadzone postępowania przez Kancelarię