Kancelaria adwokacka
adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

KOM: 603-604-989
TEL.: (32) 209-09-71

TEL.: (32) 724-58-33
ADWOKAT@KANCELARIA-BANCZYK.COM.PL

Powództwo o zapłatę przeciwko Alior Bank S.A. w Warszawie

|

Prowadzimy proces o zapłatę 297 703 zł przeciwko Alior Bank S.A. w Warszawie przed Sądem Okręgowym w Katowicach sygn. akt II C 1404/22. Powództwo dotyczy szkody spowodowanej niewypłacalnością funduszu WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu, funduszu WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu. Szkoda, będąca podstawą powództwa, powstała w następstwie nabycia certyfikatów inwestycyjnych wystawionych przez wskazane wyżej fundusze za pośrednictwem pozwanego Alior Bank S.A. Sposób oferowania certyfikatów inwestycyjnych przez pozwanego Alior Bank S.A., w ocenie powoda, ukrywał ryzyka utraty zainwestowanych środków przez powoda i innych konsumentów, będących klientami banku. Sposób oferowania do sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych przez przedstawicieli Alior Bank S.A. jest przedmiotem w postępowaniu karnym, prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi sygn. akt RP I Ds. 27.2017 i Prokuraturę Rejonową Katowice-Południe w Katowicach sygn. akt  PR 1 Ds. 587.2017 i ma związek z ustaleniami poczynionymi przez Rzecznika Finansowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego.

Będziemy informować o przebiegu postępowania. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią, klientów, którzy potrzebują udzielenia pomocy prawnej w zakresie inwestycji na rynku finansowym.

8490

ilość spraw przeprowadzonych w sądach w Polsce

25

lata działalności Kancelarii

166

ilość sądów w Polsce,
w których były prowadzone postępowania przez Kancelarię