Kancelaria adwokacka
adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

KOM: 603-604-989
TEL.: (32) 209-09-71

TEL.: (32) 724-58-33
ADWOKAT@KANCELARIA-BANCZYK.COM.PL

Klient kancelarii uniewinniony w sprawie karnej przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu.

|

Sąd Okręgowy w Sosnowcu orzekając wyrokiem 4 września 2023 r. w sprawie sygn. akt V Ka 478/23 utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 4 kwietnia 2023 r. sygn. akt IX K 249/20, zgodnie z którym oskarżony, będący klientem kancelarii, został uniewinniony od popełnienia zarzucanego mu czynu, który według aktu oskarżenia był zniewagą, art. 216 § 1 Kodeksu Karnego. Sąd Okręgowy w Sosnowcu, orzekając wyrokiem 4 września 2023 r., uznał apelację oskarżycielki prywatnej od wyroku Sądu Rejonowego w Sosnowcu z 4 kwietnia 2023 r. za bezzasadną. W tym zakresie Sąd Okręgowy w Sosnowcu uznał za trafne twierdzenie podniesione przez obronę w procesie, co do niepopełnienia przestępstwa przez klienta kancelarii.

Obronę prowadził adwokat Piotr Bańczyk

8490

ilość spraw przeprowadzonych w sądach w Polsce

25

lata działalności Kancelarii

166

ilość sądów w Polsce,
w których były prowadzone postępowania przez Kancelarię