Kancelaria adwokacka
adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

KOM: 603-604-989
TEL.: (32) 209-09-71

TEL.: (32) 724-58-33
ADWOKAT@KANCELARIA-BANCZYK.COM.PL

FACEBOOK PRZYWRACA KLIENTOWI KANCELARII ZABLOKOWANE KONTO

|

Dzięki staraniom Kancelarii klient –  spółka będąca potentatem na skalę europejską w  zakresie transportu gabarytowego i ponadnormatywnego odzyskał dostęp do swojego konta na portalu Facebook, po jego uprzednim zablokowaniu przez Facebook, który swoją decyzję uzasadniał bezprawnym wykorzystaniem przez klienta znaku towarowego firmy będącej również potentatem w zakresie serwisu samochodowego, a która ściśle współpracuje z klientem i która autoryzuje działalność klienta w zakresie świadczącym serwis samochodowy.

Klient wyczerpał wszelkie możliwie sposoby porozumienia się z Facebook poprzez formularz kontaktowy, które okazały się bezskuteczne. Klientowi zależało na odzyskaniu dostępu do konta, które pozyskało wiele osób obserwujących, z którymi klient utrzymywał kontakt, przez co umacniał swoją markę i renomę na rynku branży transportowej nie tylko w Polsce, ale
i w całej Europie.

Klient zwrócił się do Kancelarii o pomoc.

Kancelaria prowadziła w tej sprawie korespondencję z europejskim oddziałem Meta Platforms w Irlandii. Kancelaria argumentowała, że blokowanie przez Facebook konta klienta narusza
art. 16 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej — swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, oraz art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości. Facebook uwzględnił argumentację Kancelarii, przywracając możliwość klientowi do korzystania z konta.

Sprawę prowadził adwokat Marcin Honorat Kotowski

8490

ilość spraw przeprowadzonych w sądach w Polsce

25

lata działalności Kancelarii

166

ilość sądów w Polsce,
w których były prowadzone postępowania przez Kancelarię