Kancelaria adwokacka
adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

KOM: 603-604-989
TEL.: (32) 209-09-71

TEL.: (32) 724-58-33
ADWOKAT@KANCELARIA-BANCZYK.COM.PL

Umorzenie postępowania karnego.

|

Kancelaria doprowadziła do uprawomocnienia się postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach o umorzeniu śledztwa. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w postępowaniu sygn. akt III K 731/23 15 lutego 2024 roku wydał postanowienie, które utrzymując w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w  Katowicach z dnia 24 sierpnia 2023 roku sygn. akt 4108-4 Ds.810.2022, zakończył postępowanie karne. Podejrzana klientka o popełnienie przestępstwa z art. 233 § 1 k.k. tj. składanie fałszywych zeznań, została uwolniona od wskazanego zarzutu.

Sprawę prowadził adwokat Piotr Bańczyk

8490

ilość spraw przeprowadzonych w sądach w Polsce

25

lata działalności Kancelarii

166

ilość sądów w Polsce,
w których były prowadzone postępowania przez Kancelarię