Kancelaria adwokacka
adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

KOM: 603-604-989
TEL.: (32) 209-09-71

TEL.: (32) 724-58-33
ADWOKAT@KANCELARIA-BANCZYK.COM.PL

Prawo ubezpieczeń majątkowych

Prawo ubezpieczeń majątkowych jest objęte stałą praktyką kancelarii od 1999 roku, w którym rozpoczęliśmy świadczyć pomoc prawną na rzecz zakładów ubezpieczeń. Doświadczenie nabyte w czasie stałej obsługi prawnej zakładów ubezpieczeń dyskontujemy aktualnie prowadząc sprawy dla klientów w postępowaniach tak spornych, jak i niespornych przed zakładami ubezpieczeń lub przed sądami. W szczególności świadczymy usługi zastępstwa procesowego oraz zastępstwa prawnego, a także opiniujemy oraz negocjujemy treść umów ubezpieczenia.

8490

ilość spraw przeprowadzonych w sądach w Polsce

25

lata działalności Kancelarii

166

ilość sądów w Polsce,
w których były prowadzone postępowania przez Kancelarię