Kancelaria adwokacka
adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

KOM: 603-604-989
TEL.: (32) 209-09-71

TEL.: (32) 724-58-33
ADWOKAT@KANCELARIA-BANCZYK.COM.PL

PZU

PZU SA oraz TUiR WARTA S.A. niniejszym potwierdzają, iż na podstawie Umowy Generalnej z dnia 16.12.2014 r. o zasadach i warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów w związku z wykonywaniem przez nich zawodu adwokata, zawartej przez Naczelną Radę Adwokacką jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej adwokatów na sumę 100 000 EUR oraz ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej adwokatów na sumę 250 000 EUR.

8490

ilość spraw przeprowadzonych w sądach w Polsce

25

lata działalności Kancelarii

166

ilość sądów w Polsce,
w których były prowadzone postępowania przez Kancelarię