PL
EN
Adwokat Katowice

Współpraca

Świadczymy pomoc prawną na podstawie umów określających istotne dla stron warunki współpracy. Wynagrodzenie i inne warunki świadczenia pomocy prawnej ustalamy indywidualnie z każdym Klientem mając na względzie charakter i rodzaj sprawy, zakres zlecenia i przewidywany nakład czasu pracy. 

Naszym staraniem jest aby wynagrodzenie Kancelarii nie było przeszkodą w realizacji uzasadnionych roszczeń. Praktykujemy formę pisemną zawieranych umów oraz potwierdzanie ustalonego wynagrodzenia fakturą. 

Komunikacja z Kancelarią jest możliwa przy uwzględnieniu wszystkich dostępnych obecnie sposobów:

  • telefon
  • faks
  • email
  • spotkanie w Kancelarii 
  • spotkanie u Klienta 
  • spotkanie w innym odpowiednim miejscu.


Zapraszamy do współpracy.