PL
EN
Adwokat Katowice

Publikacje

  • ~~Proces kształtowania pozycji Sądu Najwyższego USA jako sądu konstytucjonalnego – glosa do wyroku Sądu Najwyższego USA z 24.02.1803 r. w sprawie Marbury v. Madison, 5 US 137 (1803).”Zarys charakterystyki przekazu-  Przegląd Prawa Handlowego nr 6/1994, Edukacja Prawnicza nr 7/1994. – autor Piotr Bańczyk.
  • Czym się różni najem od dzierżawy- Prawo Przedsiębiorcy nr 15/1993. – autor Piotr Bańczyk.
  • Poręczenie -  Prawo Przedsiębiorcy  nr 17/1994. – autor Piotr Bańczyk.
  • Przedsiębiorstwo jako aport- Nowa Europa 25.2.97. – autor Piotr Bańczyk.
  • Przedsiębiorstwo spółki cywilnej jako przedmiot aportu- Prawo Przedsiębiorcy
  •  nr 12-13 1997. – autor Piotr Bańczyk.
  • Połączenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością- Prawo Przedsiębiorcy nr 15 /1997. – autor Piotr Bańczyk.
  • Forma pisemna zastrzeżenia opóźnienia dostawy w międzynarodowym przewozie drogowym towarów na podstawie konwencji CMR- Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 10.6. 2016. V ACa 861/15 - Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2 /2019. – autor Piotr Bańczyk.
  • Opóźnienie dostawy w międzynarodowym przewozie drogowym towarów na podstawie konwencji CMR - Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2019.- autor Piotr Bańczyk.
  • Publikacja w miesięczniku " PALESTRA" nr 9/2020 artykułu pt. " Proces kształtowania pozycji Sądu Najwyższeo USA jako sądu konstytucjonalnego- glosa do wyroku Sądu Najwyższego USA z 24.02.1803r. w sprawie Marbury v. Madison, 5 US 137 (1803)."