PL
EN
Adwokat Katowice

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Bańczyk Katowice

Oferujemy profesjonalną i specjalistyczną pomoc prawną z wykorzystaniem wiedzy prawniczej i doświadczenia nabytego w czasie prowadzenia praktyki przez zarządzającego Kancelarią adwokata Piotra Bańczyka wraz z zespołem Kancelarii, której początek sięga do 1991 roku.

W pierwszym okresie prowadzenia Kancelarii praktyka była koncentrowana na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności z zakresu prawa przewozowego, handlowego i cywilnego, a następnie praktyka powyższa była kontynuowana od 1998 roku w ramach prowadzenia kancelarii radcy prawnego, po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych radcy prawnego przez prowadzącego Kancelarię, następnie zakres świadczonych usług został rozszerzony na zagadnienia prawa rodzinnego, karnego, ubezpieczeń społecznych, cywilnego w zakresie wykraczającym poza obrót gospodarczy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego i spadkowego, oprócz dalej kontynuowanej praktyki w zakresie prawa zobowiązań.

Rozszerzenie praktyki było związane ze zdobyciem tytułu zawodowego adwokata w 2007 roku. W ramach Kancelarii Adwokackiej kontynuowany jest dotychczasowy zakres świadczonej pomocy prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin prawa wskazanych w zakładce „specjalizacja”.

Jeżeli chodzi o zakres terytorialny świadczonej pomocy prawnej, to oprócz świadczenia pomocy prawnej na terenie Polski świadczymy pomoc prawną zagranicą poprzez współpracę z adwokatami prowadzącymi praktykę poza granicami Polski, a w szczególności w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Holandii, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.