PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. akt: II Ns 212/21

28 lutego 2023
Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. akt: II Ns 212/21

Sąd Okręgowy w Katowicach orzekając w sprawie postanowieniem w dniu 28 lutego 2023 roku w sprawie o ubezwłasnowolnienie sygn. akt: II Ns 212/21 ubezwłasnowolnił całkowicie uczestniczkę postępowania zgodnie z wnioskiem klientów stwierdzając tym samym spełnienie przesłanek warunkujących całkowite ubezwłasnowolnienie zgodnie z art. 13 § 1 kodeksu cywilnego. Powodem ubezwłasnowolnienia była potrzeba udzielenia pomocy uczestniczce w kierowaniu jej postępowaniem w związku z niedorozwojem umysłowym i zaburzeniami natury psychicznej. Przeprowadzenie postępowania o ubezwłasnowolnienie miało miejsce w ramach specjalizacji kancelarii dotyczącej problematyki cywilnoprawnej i rodzinnej.

Sprawę prowadził adwokat Piotr Bańczyk.