PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Wygrana sprawa o zapłatę przewoźnego

22 sierpnia 2022
Wygrana sprawa o zapłatę przewoźnego
Powództwo zostało wytoczone przed Sądem Rejonowym w Opolu, V GNc 1789/22.
Dochodzenie roszczeń o zapłatę przewoźnych, a także odszkodowań w związku ze świadczeniem usług przewozowych, a także obrona klientów przed powództwami o ich zapłatę stanowi stałą, kilkunastoletnią praktykę Kancelarii.