PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Wygrana sprawa o emeryturę górniczą

10 marca 2022
Wygrana sprawa o emeryturę górniczą

Wyrokiem z dnia 8 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił odwołanie wniesione w imieniu klienta od decyzji organu rentowego odmawiającej przyznania prawa do emerytury górniczej i zmienił ją zgodnie z wnioskiem klienta, przyznając prawo do emerytury górniczej.

Rolą sądu było przesądzenie prawidłowej wykładni zwrotu „praca górnicza” w świetle art. 50a i 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a mianowicie, czy w jego zakresie mieści się także okres pozostawania w zatrudnieniu przy nieświadczeniu fizycznie pracy górniczej z uwagi na ulegnięcie wypadkowi przy pracy, tj. okres pobierania zasiłku chorobowego i kolejno świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu wypadku przy pracy, jak to miało miejsce w przypadku klienta.