PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Wygrana kancelarii w sprawie o zapłatę przed Sądem Rejonowym w Chorzowie.

08 listopada 2023
Wygrana kancelarii w sprawie o zapłatę przed Sądem Rejonowym w Chorzowie.

Wyrokiem z dnia 8 listopada 2023 roku SR w Chorzowie orzekając w sprawie sygn. akt VIII C 431/22, utrzymał w mocy wyrok zaoczny uprzednio orzeczony w sprawie, co stanowi o wygraniu przez klienta procesu przeciwko przedsiębiorcy budowlanemu, który nie wykonał zobowiązania z zakresu robót budowlanych na podstawie umowy zawartej z klientką i nie zwrócił klientce przyjętego wynagrodzenia na poczet wykonanych robot, sad orzekł o obowiązku zwrotu przez pozwanego zatrzymanych bez podstawy prawnej klientki kancelarii środków pieniężnych w kwocie 20 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia oraz kosztami procesu.

Sprawę prowadził adwokat Piotr Bańczyk