PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Weksel nie zabezpieczy potencjalnych roszczeń

21 kwietnia 2023
Weksel nie zabezpieczy potencjalnych roszczeń

Powierzenie pracownikowi mienia znacznej wartości z obowiązkiem jego zwrotu lub wyliczenia się (np. powierzenie towarów magazynierowi, przedstawicielowi handlowemu lub sprzedawcy) nierzadko wiąże się ze znacznym ryzykiem pracodawcy. Ten w razie niewywiązania się przez pracownika z tego obowiązku – np. na skutek uszkodzenia mienia, jego utraty lub tzw. manka – może ponieść znaczne straty finansowe. Natomiast odzyskanie od pracowników równowartości utraconych towarów nie jest wcale prostą sprawą, gdyż postępowania sądowe o odszkodowanie często trwają latami i łączą się z dodatkowymi kosztami oraz stratą czasu.