PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Uśpione rachunki bankowe - nowa regulacja od 1 lipca 2016 roku

24 maja 2016
Uśpione rachunki bankowe - nowa regulacja od 1 lipca 2016 roku

            Od 1 lipca 2016 roku zgodnie z ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach – oszczędnościowo kredytowych, banki będą miały obowiązek informowania spadkobierców o rachunkach zmarłych klientów, a także obowiązek informowania w sposób zrozumiały dla posiadacza rachunku o możliwości wydania przez niego dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

         Zmiana dotyczy problematyki rachunków nieaktywnych, w tym w szczególności rachunków bankowych zmarłych posiadaczy. Ustawa wprowadza tzw. Centralną informację o rachunkach, posiadacz rachunku bankowego, będący osobą fizyczną, a także osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku będą uprawnieni do uzyskania zbiorczej informacji o rachunkach pozyskiwanej przez bank z Centralnej informacji o rachunkach.

Paweł Georgijew

 

Sprawdził i zatwierdził:

Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka w Katowicach