PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Ułatwienia od 5 sieprnia 2016 roku - korekta przychodów i kosztów uzyskanych z przychodu

25 maja 2016
Ułatwienia od 5 sieprnia 2016 roku - korekta przychodów i kosztów uzyskanych z przychodu

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie istotne zmiany przepisów w zakresie zasad korekty przychodów i kosztów uzyskanych z przychodu wprowadzone ustawą z 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa i niektórych innych ustaw.

         Dzięki nowym przepisom dokonywanie korekt wynikających z popełnionych błędów, jak i okoliczności wynikłych już po dokonanej transakcji jest znacznie łatwiejsze. Niewątpliwie korzystną zmianą była likwidacja przepisów o obowiązkowej korekcie kosztów dokonywanej w przypadku niezapłaconych zobowiązań lub znacznie wydłużonym okresie ich płatności.