PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Ugoda sądowa

05 marca 2019
Ugoda sądowa

                Kancelaria doprowadziła do zawarcia ugody sądowej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, w treści której TUiR WARTA S.A. w Warszawie zobowiązało się do zapłaty na rzecz klientki kancelarii odszkodowania w kwocie 995 000 złotych oraz kosztów postępowania.

Sprawa dotyczyła:

- Odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń, na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywinej za szkodę spowodowaną niestarannym świadczeniem pomocy prawnej przez adwokatów w procesie,

- Odpowiedzialności odszkodowawczej lekarza za błędną diagnozę stanu płodu, co spowodowało urodzenie dziecka niepełnosprawnego.

Sprawa była prowadzona przez dwa lata. Sprawę prowadził adwoakt Piotr Bańczyk.