PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem ogłoszonym 15 maja 2019 roku zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej przesądzając o wygraniu procesu przez klienta kancelarii

28 maja 2019
Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem ogłoszonym 15 maja 2019 roku zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej przesądzając o wygraniu procesu przez klienta kancelarii

        Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem ogłoszonym 15 maja 2019 roku, zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej przesądzając o wygraniu procesu przez klienta kancelarii, reprezentowanego przez kancelarię w procesie. Wyroki tak Sądu Okręgowego w Katowicach jak i Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej są prawomocne.

        Proces trwał 4 lata i dotyczył fundamentalnych zagadnień związanych z odpowiedzialnością przewoźnika za szkodę w towarze w międzynarodowym, drogowym przewozie towarów (konwencja CMR), a w szczególności:

- szkody w towarze,

- pzesłanek zwalniających z odpowiedzialności,

- domniemań i zmianie ciężaru dowodu,

- instrukcji przewozowych.

Sprawę prowadził adwokat Piotr Bańczyk.