PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Sąd Okręgowy w Katowicach orzekając postanowieniem z dnia 11 czerwca 2019 roku uwzględnił zażalenie wniesione przez kancelarię w imieniu pokrzywdzonego na postanowienie prokuratury o umorzeniu postępowania

01 lipca 2019
Sąd Okręgowy w Katowicach orzekając postanowieniem z dnia 11 czerwca 2019 roku uwzględnił zażalenie wniesione przez kancelarię w imieniu pokrzywdzonego na postanowienie prokuratury o umorzeniu postępowania

                Sąd Okręgowy w Katowicach orzekając postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 roku uwzględnił zażalenie wniesione przez kancelarię w imieniu pokrzywdzonewgo na postanowienie prokuratury o umorzenie postępowania. Sąd uchylając zaskarżone postanowienie, nakazał prokuraturze podjęcie szeregu czynności w postępowaniu przygotowawczym. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę o znacznej wartości jaką poniósł klient kancelarii, który sprzedał zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wchodziły kawiarnie w centrach handlowych i nie uzyskał zapłaty umówionej ceny, a nabywca po zawarciu umowy sprzedaży zlikwidował kawiarnie i złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości.

Sprawa jest prowadzona od roku.

Sprawę prowadzi Adwokat Piotr Bańczyk.