PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2019 oddalił apelację ZUS.

18 kwietnia 2019
Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2019 oddalił apelację ZUS.

          Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2019 roku oddalił apelację ZUS od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, przesądzając o wygraniu postępowania przez klienta reprezentowanego przez kancelarię w sprawie o zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Sprawa dotyczyła zagadnień:

- pouczenia o braku prawa do pobierania świadczenia jako przesłanki żądania jego zwrotu, przy kwalifikacji świadczenia jako nienależnego,

- zbiegu prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Sprawę prowadzili:

adwokat Łukasz Rusnak

adwokat Piotr Bańczyk