PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Reprezentowany przez kancelarię klient wygrał proces o zapłatę przed Sądem Okręgowym w Katowicach przeciwko Allianz pojistovna a s

25 lipca 2019
Reprezentowany przez kancelarię klient wygrał proces o zapłatę przed Sądem Okręgowym w Katowicach przeciwko Allianz pojistovna a s

              Reprezentowany przez kancelarię klient wygrał proces o zapłatę przed Sądem Okręgowym w Katowicach przeciwko Allianz pojistovna a.s. w Pradze sygn.akt I C 350/14. Zgodnie z wyrokiem z 12 lipca 2019 r. pozwany ma zapłacić klientowi 924 980,22 zł. z odsetkami oraz jest zobowiązany do zapłaty renty w wysokości 7186,40 złotych miesięcznie od lipca 2019 r. Powództwo obejmowało roszczenia o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia i renty uzupełniającej powstałe w następstwie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia i utraty zdolności do pracy przez klienta w następstwie wypadku drogowego.

Proces dotyczył w szczególności zagadnień :

- ustalenia prawa właściwego w kolizji prawa czeskiego z polskim oraz kolizji ustaw kodeks cywilny obowiązujących w Czechach w związku z wystąpieniem zdarzenia w czasie obowiązywania kodeksu cywilnego ,który został zastąpiony nowym kodeksem względniejszym dla klienta a to w związku z art 3079 ust. 2 czeskiego kodeksu cywilnego,

- przyczynienia klienta do postania szkody,

- przedawnienia roszczenia,

- przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej i ustalenia odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia krzywdzie.

Proces był zawisły przed sądem 8 lat.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadził adwokat Piotr Bańczyk.