PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Reprezentowani przez kancelarię kliennci wygrali spór o stwierdzenie nabycia prawa własności pojazdu pochodzącego z kradzieży przez zasiedzenie.

05 lipca 2019
Reprezentowani przez kancelarię kliennci wygrali spór o stwierdzenie nabycia prawa własności pojazdu pochodzącego z kradzieży przez zasiedzenie.

        Reprezentowani przez kancelarię klienci wygrali spór o stwierdzenie nabycia prawa własności pojazdu pochodzącego z kradzieży przez zasiedzenie. Sąd Okręgowy w Katowicach postanowieniem ogłoszonym 28 czerwca 2019 roku sygn. akt: III Co 850/18 zmienił postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w
Katowicach z 28 lutego 2018 roku sygn. akt: II Ns 1903/15 i przesądził o tym, że klienci kancelarii są właścicielami pojazdu.

Orzeczenie jest prawomocne.

Sprawa dotyczyła w szczególności zagadnień:

- dobrej wiary nabywcy, art. 7 k.c.w związku z art. 174 k.c.

- miary staranności wymaganej od nabywcy w zakresie sprawdzania legalności pochodzenia pojazdu, art. 355 k.c.

Postępowanie prezed sądem trwało 4 lata.

Sprawę prowadził adwokat Piotr Bańczyk i adwoakt Łukasz Rusnak.