PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Projekt noweli k.p.c. - nowe obowiązki procesowe dla profesjonalnych pełnomocników

08 listopada 2022
Projekt noweli k.p.c. - nowe obowiązki procesowe dla profesjonalnych pełnomocników

W szczególności zawodowi pełnomocnicy mają zostać zobligowani do pisania pism procesowych w sposób zwięzły, z wyraźnie wyodrębnionym wstępem, czyli tzw. petitum, w którym powinny znaleźć się wszystkie zgłaszane oświadczenia i wnioski pod rygorem ich pominięcia na wypadek zawarcia ich jedynie w uzasadnieniu danego pisma procesowego.

 

Projekt noweli przewiduje zatem większy rygoryzm w zakresie sporządzania pism procesowych. Z jednej strony przedstawiane są stanowiska, w ramach których proponowane rozwiązanie oceniane jest jako w pełni uzasadnione i nie stanowiące nadmiernego formalizmu, a z drugiej projekt jest poddawany krytyce, w ramach której wskazuje się, że to nadmierny formalizm, podyktowany wygodą sędziów, którzy obawiają się „ukrycia” oświadczeń i wniosków w uzasadnieniu pisma procesowego, przyznając tym samym, że nie zawsze zapoznają się z całą treścią danego pisma procesowego. Pojawiają się także głosy wypośrodkowane, zgodnie z którymi wymóg dotyczący pism procesowych jest nieuzasadniony, gdyż rygor w postaci pominięcia oświadczenia lub wniosku jest nieproporcjonalny do rangi uchybienia, a przepis powinien mieć charakter zalecenia, bez sankcji, która narusza gwarancje rzetelnego procesu.

 

Projekt jest na etapie przed II czytaniem w Sejmie.