PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Proces przed Sądem Rejonowym w Kaliszu

21 marca 2023
Proces przed Sądem Rejonowym w Kaliszu

Klient Kancelarii wygrał proces, z powództwa o zapłatę przed Sądem Rejonowym w Kaliszu sygn. akt: V GC 480/21 w sprawie o zapłatę za wykonywanie obowiązków przez przewoźnika na podstawie umowy przewozu Sąd zasądził na rzecz klienta odszkodowanie. Dochodzenie roszczeń o zapłatę przewoźnych i innych należności stanowiących wierzytelności przewoźników jest stałą praktyką Kancelarii. Świadczymy pomoc prawną od 25 lat na rzecz przewoźników w międzynarodowym i krajowym przewozie towarów.

Sprawę prowadził adwokat Piotr Bańczyk.