PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Nowy obowiązek przedsiębiorcy od 19 maja 2016 roku

20 maja 2016
Nowy obowiązek przedsiębiorcy od 19 maja 2016 roku

         Od 19 maja 2016 roku przedsiębiorcy mają obowiązek wskazać adres i tytuł prawny do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej pod rygorem wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Powyższy obowiązek został unormowany w ustawie z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 19 maja 2016 roku.

 

Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka w Katowicach