PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Nowelizacja KPC- pozew o nakaz zapłaty z wekslem i umową.

24 listopada 2022
Nowelizacja KPC- pozew o nakaz zapłaty z wekslem i umową.

Sejm rozpoczął pracę nad ustawą, która ma usunąć niedostatki dużej noweli kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku.

Dla konsumentów przewidziano odrębne postępowanie, w którym przedsiębiorca będzie miał obowiązek powołania wszystkich twierdzeń i dowodów już w pozwie, a gdy będzie pozwany – w odpowiedzi na pozew, w terminie wyznaczonym przez sędziego. Z kolei występujący z pozwem nakazowym przeciwko konsumentowi będzie musiał przedłożyć nie tylko weksel, ale i umowę zabezpieczoną wekslem, bez której sąd nie wyda nakazu.

Pismo wnoszone przez adwokata (radcę) powinno zawierać wyraźnie wyodrębnione oświadczenia, twierdzenia oraz wnioski, w tym dowodowe, a niedochowanie tego rygoru ma skutkować ich pominięciem. Co się tyczy sędziów, to rozdzieli się pouczenie dla stron na pierwszym etapie sprawy od tych wymaganych w jej trakcie, aby uniknąć zastrzeżeń, że sędzia pomaga jednej ze stron. Tak zwane posiedzenie przygotowawcze będzie można przeprowadzić przez internet. Będzie też możliwość podania w piśmie procesowym numeru telefonu, maila, aby sąd mógł uzyskać pewność co do osoby, która składa oświadczenie. A odbiór pism sądowych będzie możliwy także na podstawie pełnomocnictwa notarialnego, w tym i na poczcie.

Postępowanie uproszczone ma być szerzej stosowane, gdyż próg kwotowy dotyczący tzw. spraw bagatelnych, a więc najprostszych, w których nie trzeba m.in. sporządzać rozbudowanych uzasadnień, podniesiony będzie z 1000 zł do 4000 zł. Podniesiona będzie też poprzeczka spraw trafiających do sądu okręgowego z 75 tys. zł do 100 tys., więc więcej trafi ich do sądów rejonowych.

– W projekcie jest kilka pozytywnych zmian, np. obowiązek załączania umowy do pozwu z weksla przeciwko konsumentowi. Godne rozważenia są zmiany umożliwiające składanie pism w formie elektronicznej, ale należy je przeprowadzić mądrze, aby ta forma była ułatwieniem nie tylko dla sądów, ale i dla pełnomocników – komentuje adwokat Szymon Kowalczyk, kancelaria Sobota Jachira.

– Na ten projekt trzeba patrzeć jak na dążenie do poprawienia przepisów niedawno wprowadzonych, które budziły wątpliwości praktyków bądź były ocenione jako błędne. Wiele propozycji należy ocenić pozytywnie, szczególnie jaśniejsze ujęcie np. doręczeń, lecz nie sposób pozbyć się obawy, że to kolejna nowelizacja, która za jakiś czas ponownie będzie musiała być poprawiana – to komentarz Cezarego Zalewskiego, sędziego gospodarczego z Warszawy.