PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Dopuszczalność dowodu z nagrania rozmowy w sprawie cywilnej

31 sierpnia 2016
Dopuszczalność dowodu z nagrania rozmowy w sprawie cywilnej

Wykorzystanie nagrania rozmowy jako dowodu w sprawie cywilnej jest dopuszczalne. Jedynie wyjątkowe okoliczności dotyczące nienaruszania prywatności osoby nagranej, w tym zasad współżycia społecznego, a zwłaszcza w związku z chorobą psychiczną osoby nagranej mogą stanowić podstawę oddalenia wniosku dowodowego z nagrania. Tak orzekł Sąd Najwyższy w sprawie, sygn. akt II CSK 478/15 potwierdzając dopuszczalność dowodu z nagrania w procedurze cywilnej bez względu na ocenę prawnej podstawy do utrwalenia rozmowy.