Najnowsze artykuły

W świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżeństwo może zostać rozwiązane przez rozwód. Zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o. „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. [...]

26 maja 2017 0 1196

Ministerstwo finansów 10 maja opublikowało komunikat ostrzegający przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji. Chodzi o sztuczne zaniżanie przychodów z działalności gospodarczej przez kupno obligacji spółki - córki, których odsetki wynoszą około równowartości jej dochodu.... [...]

25 maja 2017 0 1084

W polskim postępowaniu karnym, jednym z najistotniejszych praw, jest prawo do obrony oskarżonego. Każdy może na własną rękę korzystać z pomocy adwokata, na każdym etapie postępowania karnego. [...]

22 maja 2017 0 1488

Instytucja zakazu konkurencji uregulowana w przepisach Kodeksu pracy jest instytucją stosunkowo nową. Regulacje w tym zakresie zostały uchwalone w celu dostosowania przepisów prawa do kierunku przemian gospodarczych, w których mechanizm konkurencji odgrywa rolę znaczącą. W polskim ustawodawstwie ni [...]

12 maja 2017 0 2170

Polski Związek Piłki Nożnej powstał, w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w piłce nożnej. Pełni on funkcję regulatora oraz gwaranta odpowiedniego zorganizowania rozgrywek piłki nożnej na terenie Polski. Zgodę na jego powstanie udzielił minister właściwego ds. kultury fizycznej i spor [...]

09 maja 2017 0 1354

Zachowek jest swego rodzaju zabezpieczeniem dla spadkobierców ustawowych, w przypadku, gdyby spadkodawca pominął te osoby w testamencie, tak aby jednak mogły liczyć na jakiś spadek po zmarłym. [...]

24 kwietnia 2017 0 1204
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11888
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020