Najnowsze artykuły

Aby uzyskać odszkodowanie za mienie zniszczone przez nawałnice i wichury, konieczne jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. W tym celu należy wykonać dokumentację zdjęciową zniszczeń oraz wykonać ich spis, aby mieć podstawy do składania roszczeń do ubezpieczyciela. [...]

14 września 2017 0 1355

Uznanie za zmarłego to instytucja prawna stosowana w przypadku zaginięcia osoby fizycznej i polegająca na sądowym uznaniu śmierci danej osoby po upływie określonego czasu.

Zgodnie z art. 29 § 1 k.c. zaginiony może zostać uznany za zmarłego, kiedy to upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w [...]

11 września 2017 0 1975

Z dniem 1 października 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 38). Zgodnie z nią wiek emerytalny zostanie obniżony i wynosić będzie – 60 lat dla kobiet i 65 [...]

08 września 2017 0 1856

Zgodnie z art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych „jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. ”Odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny, to znaczy to, że jest zależna od niemożności realizacji roszczenia z majątku... [...]

03 lipca 2017 0 1320

Zgodnie z art. 13 § 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. [...]

12 czerwca 2017 0 2793

W dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę rozwój techniki, w zasadzie każdy każdą informację może zdobyć, poprzez podsłuchy, małe kamerki, czy po prostu włamanie się na cudzego maila. Pamiętać jednak należy, że nielegalne uzyskanie informacji jest czynem zabronionym i sankcjonowanym przez art. 267k.k [...]

02 czerwca 2017 0 1761
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 12133
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021