Najnowsze artykuły

Sposób przeprowadzania przesłuchania w sprawach karnych został określony w Kodeksie postępowania karnego w art. 171 i nast. W przepisach tych w klarowny sposób określono podstawowe zasady, którymi należy kierować się przy przeprowadzaniu przesłuchania. [...]

05 lutego 2019 0 1320

Prezydent podpisał ustawę o daninie solidarnościowej. Ustawa przewidująca utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. [...]

03 grudnia 2018 0 1696

Po ogłoszeniu niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki praktyka sądów kolonialnych i Privy Council w zakresie oceny zgodności prawa stanowionego z prawem wyższym była kontynuowana w orzecznictwie. Przykładem tej praktyki są wyroki w sprawach; Holmes v. Walton (1780), Commonwealth v. Caton (1782), [...]

24 lipca 2018 0 4641

Jednym z celów przyjętych do realizacji przez członków Unii Europejskiej jest utrzymanie i rozwijanie przestrzeni wolności ,bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Mając na względzie powyższe zostało określone przez Radę Europy zobowiązanie doprowadzenia do wprowadzenia do porządków prawnych krajów ... [...]

15 czerwca 2018 0 2804

Polisolokaty lub polisy inwestycyjne to produkty finansowe sprzedawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe klientom jako produkty ubezpieczeniowe. Ich sprzedaż prowadzona była najczęściej za pośrednictwem banków oraz powiązanych z bankami doradców finansowych, którzy przedstawiali produkt jako ... [...]

20 maja 2018 0 1642

29 listopada 2017 roku wprowadzono zmiany do Kodeksu karnego w przedmiocie odpowiedzialności za tzw. ,,nierzetelne wystawienie faktury VAT. Zgodnie z art. 271a §1 k.k. odpowiedzialność karną ponosi ten, kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub ... [...]

10 maja 2018 0 1994
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
132 0 13114
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021