Najnowsze artykuły

W kwietniu 2019 roku w numerze 2 czasopisma Glosa ukaże się artykuł autorstwa adwokata Piotra Bańczyka. [...]

05 kwietnia 2019 0 1632

Zarówno obowiązki, jak i prawa małżonków zostały uregulowane w tytule I dziale II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.). [...]

22 marca 2019 0 2095

Sposób przeprowadzania przesłuchania w sprawach karnych został określony w Kodeksie postępowania karnego w art. 171 i nast. W przepisach tych w klarowny sposób określono podstawowe zasady, którymi należy kierować się przy przeprowadzaniu przesłuchania. [...]

05 lutego 2019 0 1890

Prezydent podpisał ustawę o daninie solidarnościowej. Ustawa przewidująca utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. [...]

03 grudnia 2018 0 2248

Po ogłoszeniu niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki praktyka sądów kolonialnych i Privy Council w zakresie oceny zgodności prawa stanowionego z prawem wyższym była kontynuowana w orzecznictwie. Przykładem tej praktyki są wyroki w sprawach; Holmes v. Walton (1780), Commonwealth v. Caton (1782), [...]

24 lipca 2018 0 6256

Jednym z celów przyjętych do realizacji przez członków Unii Europejskiej jest utrzymanie i rozwijanie przestrzeni wolności ,bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Mając na względzie powyższe zostało określone przez Radę Europy zobowiązanie doprowadzenia do wprowadzenia do porządków prawnych krajów ... [...]

15 czerwca 2018 0 4569
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
133 0 15040
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2023