Najnowsze artykuły

Małżeństwa mieszane, a zatem takie, gdzie jeden z małżonków jest obcokrajowcem stają się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Jednakże zawierający małżeństwo nupturienci nie zawsze mają pełną świadomość co do tego, jakiemu reżimowi prawnemu będzie podlegał ich związek. [...]

05 maja 2016 0 2261

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu nieodpłatnego pełnienia przez jej wspólników funkcji prezesa lub członka zarządu uzyskuje przychód objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych? [...]

27 kwietnia 2016 0 2493

W marcu 2016 roku Sejm rozpoczął pracę nad poselskim projektem zmiany ustawy o lasach państwowych, która oddaje w ręce Państwa skuteczne narzędzie do sterowania w większym stopniu rynkiem tzn. gruntów leśnych w postaci tzw. prawa do pierwokupu gruntów leśnych przez ... [...]

11 kwietnia 2016 0 2000

Niektórzy użytkownicy sieci nadużywają wolności słowa i zamieszczają zwroty mogące naruszać dobra osobiste innych osób. Sprawą zajął się Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Wyrok jednak spotkał się z krytyką. Bowiem pominął korzystne dla portali internetowych przepisy. [...]

08 marca 2016 0 1902

VAT odlicza się wyłącznie z faktury. Przedsiębiorcy, którzy są VAT-owcami mają prawo do pomniejszenia VAT-u od sprzedaży o VAT od zakupów, co skutkuje dokonywaniem zakupów po cenach netto. Rozliczenia VAT-u dokonuje się w deklaracji biorąc pod uwagę całą sprzedaż i wszystkie zakupy z danego okresu, którym może być miesiąc lub kwartał. [...]

07 marca 2016 0 2304

Podniesienie zarzutu potrącenia w postępowania sądowym stanowi czynność procesową przejawiającą się w żądaniu oddalenia powództwa w całości bądź w części z powołaniem się na okoliczność, że wierzytelność, z której wywodzone jest roszczenie objęte żądaniem pozwu wygasło wskutek potrącenia. [...]

25 lutego 2016 0 4434
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
133 0 14765
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2023