Najnowsze artykuły

Adwokat Piotr Bańczyk stwierdza że skutki zaspokojenia w toku procesu roszczenia dochodzonego w powództwie nie zostały w sposób bezpośredni rozstrzygnięte w kodeksie postępowania cywilnego przez ustawodawcę [...]

20 czerwca 2016 0 4814

Jedną z fundamentalnych zasad polskiego prawa cywilnego jest zasada swobody umów. Wyrażona została w treści art. 353 ¹ Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) [...]

14 czerwca 2016 0 2075

Adwokat Piotr Bańczyk podkreśla, że o ile w odniesieniu do prostych sytuacji faktycznych i prawnych nazwanie faktycznej umowy o dzieło w inny sposób nie powoduje wielkich trudności w ustaleniu rzeczywistej konstrukcji umowy, o tyle w wypadku umów bardziej złożonych może nastręczać to trudności. [...]

13 czerwca 2016 0 1893

Planowany przez rząd proces reformy publicznego sektora mediów, który oprócz radiofonii i telewizji obejmie także Polską Agencję Prasową, z dniem na rzecz nowego systemu składki audiowizualnej. [...]

23 maja 2016 0 1412

Zgodnie z art. 775 k.c. przepisy tytułu XXV umowa przewozu stosuje się do przewozu w zakresie poszczególnych rodzajów transportu tylko o tyle, o ile przewóz ten nie jest uregulowany odrębnymi przepisami. Zatem przepisy kodeksu cywilnego normujące treść umowy przewozu znajdują zastosowanie kształtuj [...]

06 maja 2016 0 1926

Małżeństwa mieszane, a zatem takie, gdzie jeden z małżonków jest obcokrajowcem stają się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Jednakże zawierający małżeństwo nupturienci nie zawsze mają pełną świadomość co do tego, jakiemu reżimowi prawnemu będzie podlegał ich związek. [...]

05 maja 2016 0 1821
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
132 0 13242
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021