Najnowsze artykuły

Niektórzy użytkownicy sieci nadużywają wolności słowa i zamieszczają zwroty mogące naruszać dobra osobiste innych osób. Sprawą zajął się Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Wyrok jednak spotkał się z krytyką. Bowiem pominął korzystne dla portali internetowych przepisy. [...]

08 marca 2016 0 1231

VAT odlicza się wyłącznie z faktury. Przedsiębiorcy, którzy są VAT-owcami mają prawo do pomniejszenia VAT-u od sprzedaży o VAT od zakupów, co skutkuje dokonywaniem zakupów po cenach netto. Rozliczenia VAT-u dokonuje się w deklaracji biorąc pod uwagę całą sprzedaż i wszystkie zakupy z danego okresu, którym może być miesiąc lub kwartał. [...]

07 marca 2016 0 1481

Podniesienie zarzutu potrącenia w postępowania sądowym stanowi czynność procesową przejawiającą się w żądaniu oddalenia powództwa w całości bądź w części z powołaniem się na okoliczność, że wierzytelność, z której wywodzone jest roszczenie objęte żądaniem pozwu wygasło wskutek potrącenia. [...]

25 lutego 2016 0 3014

W świetle przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 8 ust 6 pkt 4) do podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą należą także wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wiąże się to z objęciem takich osób obowiązkowym ubezpieczeniem emerytaln [...]

04 lutego 2016 0 1290

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku sygn. akt. I SA Kr 1571/15 uznał, że darowizna podlega zwolnieniu od podatku, nawet gdy przelew nie jest wykonywany na rachunek bankowy obdarowanego ani jego bezpośredniego wierzyciela. [...]

29 stycznia 2016 0 1766

Kontrowersje budzi wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2016 r. odnoszący się do kwestii korzystania z instytucji skargi pauliańskiej przez organy podatkowe. [...]

21 stycznia 2016 0 2887
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11888
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020