Najnowsze artykuły

Do dnia 26 listopada 2015 roku banki wyposażone były w kompetencję, aby wystawiać Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) na podstawie swoich ksiąg lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. Treść i formę BTE określały art. 96 ust. 2 prawa bankowego. [...]

11 lipca 2016 0 1725

Adwokat Piotr Bańczyk zwraca uwagę, że w kodeksie cywilnym nie została uregulowana wprost możliwość zasiedzenia własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym przez samoistnego posiadacza. W konsekwencji istnienia stanu niepewności pojawiają się w orzecznictwie odmienne poglądy w tej kwest [...]

05 lipca 2016 0 2608

Przepis art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. [...]

04 lipca 2016 0 3535

Kwestia ta nie jest jednolicie sprecyzowana w orzecznictwie i doktrynie podkreśla adwokat Piotr Bańczyk. W tym zakresie możemy spotkać się z dwoma odmiennymi stanowiskami, natomiast należy przychylić się do poglądu, iż nie można żądać zwrotu tego świadczenia.
[...]

28 czerwca 2016 0 3660

Instytucja odroczenia wykonania kary jest jednym z odstępstw od obowiązku bezzwłocznego wykonania kary. O odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności sąd orzeka dopóki skazany nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, a zatem przed przyjęciem go do zakładu karnego. [...]

27 czerwca 2016 0 4081

W dzisiejszym świecie wartość domen internetowych jest nieoceniona. Mają one charakter zarówno identyfikacyjny, reklamowy i informacyjny. Bardzo często domeny internetowe pełnią funkcję wirtualnych wizytówek identyfikujących konkretne osoby bądź przedsiębiorców. [...]

21 czerwca 2016 0 2564
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
132 0 13242
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021