Najnowsze artykuły

Powszechną praktyką wśród zakładów ubezpieczeń dokonujących likwidacji szkód osobowych jest kwestionowanie zasadności ponoszenia kosztów prywatnej opieki medycznej. Możliwe są sytuacje, gdy zakład ubezpieczeń nie tylko uznaje wówczas swoją odpowiedzialność, lecz do wartości niższej niż rzeczywiście [...]

02 sierpnia 2016 0 1931

Adwokat Piotr Bańczyk przestrzega przed nadużywaniem normy zawartej w art. 87 § 1 k.p.c. w celu zatrudniania nieprofesjonalnych pełnomocników zwłaszcza do prowadzenia konkretnej sprawy. Takie działanie może doprowadzić do nieważności całego postępowania poprzez naruszenia art. 379 pkt 2 k.p.c. [...]

01 sierpnia 2016 0 5160

Meta tags to technika informatyczna stosowania niewidocznych słów kluczowych umieszczanych w opisach stron WWW dla użytkowników internetu. Są wykorzystywane przez przeglądarki internetowe w celu identyfikacji zawartości strony i odpowiedniego pozycjonowania stron, w których pojawia się słowo klucz w [...]

26 lipca 2016 0 2231

Stosownie do przepisów Ustawy o ochronie przyrody regułą jest, iż nie wolno usuwać drzew lub krzewów bez uprzedniego uzyskania zezwolenia. Niezastosowanie się do przepisów ustawy może prowadzić do ciężkich sankcji finansowych. Wobec powyższego warto znać i w razie potrzeby zainicjować procedurę uzys [...]

25 lipca 2016 0 1851

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie można odróżnić w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Służą one przede wszystkim identyfikacji produktu, często stają się wyznacznikiem tzw. „ma [...]

19 lipca 2016 0 1821

Od przeszło roku w praktyce postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników sądowych realizowana jest interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 roku, nr PT1.050.1.2015.LJU.19, zgodnie z którą czynności wykonywane przez komorników sądowych podlegają opodatkowaniu podatkiem [...]

18 lipca 2016 0 2102
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
133 0 14764
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2023