Najnowsze artykuły

Stosownie do przepisów Ustawy o ochronie przyrody regułą jest, iż nie wolno usuwać drzew lub krzewów bez uprzedniego uzyskania zezwolenia. Niezastosowanie się do przepisów ustawy może prowadzić do ciężkich sankcji finansowych. Wobec powyższego warto znać i w razie potrzeby zainicjować procedurę uzys [...]

25 lipca 2016 0 1112

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie można odróżnić w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Służą one przede wszystkim identyfikacji produktu, często stają się wyznacznikiem tzw. „ma [...]

19 lipca 2016 0 1134

Od przeszło roku w praktyce postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników sądowych realizowana jest interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 roku, nr PT1.050.1.2015.LJU.19, zgodnie z którą czynności wykonywane przez komorników sądowych podlegają opodatkowaniu podatkiem [...]

18 lipca 2016 0 1386

Adwokat Piotr Bańczyk podkreśla iż instytucja tajemnicy zawodowej nie została ukształtowana w interesie osób wykonujących zawody zaufania publicznego, lecz w celu ochrony słusznych interesów i praw osób trzecich, korzystających z pomocy przedstawicieli tych zawodów. [...]

12 lipca 2016 0 2099

Do dnia 26 listopada 2015 roku banki wyposażone były w kompetencję, aby wystawiać Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) na podstawie swoich ksiąg lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. Treść i formę BTE określały art. 96 ust. 2 prawa bankowego. [...]

11 lipca 2016 0 1390

Adwokat Piotr Bańczyk zwraca uwagę, że w kodeksie cywilnym nie została uregulowana wprost możliwość zasiedzenia własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym przez samoistnego posiadacza. W konsekwencji istnienia stanu niepewności pojawiają się w orzecznictwie odmienne poglądy w tej kwest [...]

05 lipca 2016 0 2240
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11888
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020