Najnowsze artykuły

Zgodnie z art. 19 konwencji CRM opóźnienie terminu dostawy ma miejsce wówczas, kiedy towar nie został dostarczony w umówionym terminie lub, o ile nie umówiono terminu, jeżeli faktyczny czas trwania przewozu, uwzględniając okoliczności [...]

16 września 2016 0 2616

Adwokat Piotr Bańczyk informuje, że kryterium zaliczenia konkretnego prawa do majątku wspólnego jest nabycie tego prawa choćby przez jednego z małżonków w czasie trwania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. [...]

09 września 2016 0 7730

W pierwszej kolejności warunki reklamacji regulują przepisy ustawy o usługach turystycznych, a następnie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Ustawa o usługach turystycznych w art. 11 b ogranicza odpowiedzialność biura podróży za niewykonanie lub nienależyte wy [...]

30 sierpnia 2016 0 1658

Na podstawie Ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Ustawodawca przewidział cały szereg istotnych zmian tak w prawie cywilnym materialnym, jak i procedurze. [...]

29 sierpnia 2016 0 1524

Podróże lotnicze nie zawsze przebiegają zgodnie z planem. Często mają miejsce przeszkody w realizacji spodziewanego przebiegu podróży. Podróżując samolotem najczęściej z możliwych przeszkód spotkać możemy odmowę przyjęcia na pokład lub odwołanie albo opóźnienie lotu. [...]

24 sierpnia 2016 0 1390

Powszechną praktyką wśród zakładów ubezpieczeń dokonujących likwidacji szkód osobowych jest kwestionowanie zasadności ponoszenia kosztów prywatnej opieki medycznej. Możliwe są sytuacje, gdy zakład ubezpieczeń nie tylko uznaje wówczas swoją odpowiedzialność, lecz do wartości niższej niż rzeczywiście [...]

02 sierpnia 2016 0 1533
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
132 0 13242
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021