Najnowsze artykuły

W pierwszej kolejności warunki reklamacji regulują przepisy ustawy o usługach turystycznych, a następnie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Ustawa o usługach turystycznych w art. 11 b ogranicza odpowiedzialność biura podróży za niewykonanie lub nienależyte wy [...]

30 sierpnia 2016 0 1295

Na podstawie Ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Ustawodawca przewidział cały szereg istotnych zmian tak w prawie cywilnym materialnym, jak i procedurze. [...]

29 sierpnia 2016 0 1174

Podróże lotnicze nie zawsze przebiegają zgodnie z planem. Często mają miejsce przeszkody w realizacji spodziewanego przebiegu podróży. Podróżując samolotem najczęściej z możliwych przeszkód spotkać możemy odmowę przyjęcia na pokład lub odwołanie albo opóźnienie lotu. [...]

24 sierpnia 2016 0 1097

Powszechną praktyką wśród zakładów ubezpieczeń dokonujących likwidacji szkód osobowych jest kwestionowanie zasadności ponoszenia kosztów prywatnej opieki medycznej. Możliwe są sytuacje, gdy zakład ubezpieczeń nie tylko uznaje wówczas swoją odpowiedzialność, lecz do wartości niższej niż rzeczywiście [...]

02 sierpnia 2016 0 1168

Adwokat Piotr Bańczyk przestrzega przed nadużywaniem normy zawartej w art. 87 § 1 k.p.c. w celu zatrudniania nieprofesjonalnych pełnomocników zwłaszcza do prowadzenia konkretnej sprawy. Takie działanie może doprowadzić do nieważności całego postępowania poprzez naruszenia art. 379 pkt 2 k.p.c. [...]

01 sierpnia 2016 0 3100

Meta tags to technika informatyczna stosowania niewidocznych słów kluczowych umieszczanych w opisach stron WWW dla użytkowników internetu. Są wykorzystywane przez przeglądarki internetowe w celu identyfikacji zawartości strony i odpowiedniego pozycjonowania stron, w których pojawia się słowo klucz w [...]

26 lipca 2016 0 1278
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11888
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020