Najnowsze artykuły

Ustawodawca w 2009 roku wprowadził do polskiego porządku prawnego nową, długo wyczekiwaną instytucję upadłości konsumenckiej. Zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospod [...]

21 listopada 2016 0 1218

W ostatnim czasie rozwój wielu portali społecznościowych doprowadził do ewoluowania społeczeństwa informacyjnego. Wśród specyficznych cech nowych serwisów społecznościowych zwraca się uwagę przede wszystkim na dostęp indywidualnych użytkowników, którzy mogą występować w charakterze odbiorców i nadaw [...]

16 listopada 2016 0 1300

Mediacja jest podstawową i najbardziej znaną alternatywną metodą rozwiązywania sporów, nazywaną niekiedy królową ADR (Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów Pozasądowych). Mediacja to niewiążąca metoda rozwiązywania sporów z udziałem neutralnej osoby trzeciej, której zadaniem jest pomoc stronom z [...]

15 listopada 2016 0 1473

Co do zasady sprawca wypadku, objęty polisą ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej, może ubiegać się o wypłacenie odszkodowania
za wyrządzoną poszkodowanemu szkodę przez ubezpieczyciela. Istnieją jednak uzasadnione przypadki, w których to ubezpieczyciel [...]

14 listopada 2016 0 1648

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką, która na zasadzie
art. 151 Kodeksu spółek handlowych może zostać utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółkę założyć może zarówno jedna jak i więcej osób
za wyjątkiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. [...]

07 listopada 2016 0 1203

Problem związany z pojawieniem się lokowania produktów w utworach audiowizualnych będących przedmiotami prawa autorskiego został zawarty w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady o numerze 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i [...]

04 listopada 2016 0 1413
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11988
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020