Najnowsze artykuły


Umowa poręczenia uregulowana została w księdze trzeciej kodeksu cywilnego w art. 876 – 887. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. [...]

17 stycznia 2017 0 1918

Rozwój technologii w XXI wieku doprowadził do powstawania nowej formy oświadczenia woli, jaką jest odcisk palca. Odcisku palca używamy w związku z logowaniem się do konta w banku, logowaniem się do telefonu komórkowego. [...]

16 stycznia 2017 0 1480

Przepisy Kodeksu cywilnego regulujące powołanie wykonawcy testamentu, umożliwiają spadkodawcy powołanie w testamencie osoby odpowiedzialnej
za wykonanie ostatniej woli spadkodawcy. Zasadniczym zadaniem wykonawcy testamentu jest zarządzanie majątkiem spadkowym spadkodawcy po jego śmierci... [...]

04 stycznia 2017 0 1906

Prawodawca w Polsce klasyfikuje przedsiębiorców na mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców, średnich przedsiębiorców oraz dużych przedsiębiorców. Zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę, uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch.. [...]

03 stycznia 2017 0 1670

Podejmując rozważania nad istotą i zakresem obrony koniecznej w polskim prawie karnym w pierwszej kolejności ważyć należy, iż obrona konieczna jest tzw. kontratypem, czyli okolicznością wyłączającą bezprawność czynu zabronionego. Ważąc treść art. 25 § 1 Kodeksu karnego, nie popełnia przestępstwa, kt [...]

21 grudnia 2016 0 2018

Umowa o dożywocie stanowi nazwany typ umowy unormowany w Księdze trzeciej Kodeksu cywilnego dotyczącej zobowiązań, w art. 908 - 916. W związku
z faktem, iż źródłem dożywocia najczęściej jest umowa, w doktrynie prawa cywilnego uzasadnioną praktyką jest posługiwanie się terminem „dożywocia umownego”. [...]

20 grudnia 2016 0 1664
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11888
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020