Home / Artykuły / ZUS Podleganie Ubezpieczeniom Społecznym - final odwołania

ZUS Podleganie Ubezpieczeniom Społecznym - final odwołania

19 lutego 2021 0 253

Wyrokiem z 5 lutego 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie o podleganie ubezpieczeniom społecznym z odwołania od decyzji ZUS, III AUa 1179/19 (X U 11/19 w SO w Katowicach), uwzględnił apelację wywiedzioną w imieniu klientki kancelarii i zmienił zaskarżony wyrok sądu I instancji i poprzedzającą go decyzję organu rentowego, stwierdzając, że ubezpieczona jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu od 16 lutego 2015 roku.

Prowadzenie sprawy, w tym podejmowane czynności dowodowe, koncetrowaliśmy na wykazaniu faktycznej motywacji, jaka towarzyszyła ubezpieczonej podczas podejmowania i dalej prowadzenia przez nią działalności gospodarczej oraz na wykazaniu faktycznych czynności podejmowanych przez ubezpieczoną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, a to w celu zaprzeczenia błędnym ustaleniom organu rentowego co do rzekomo fikcyjnego, pozornego prowadzenia przez ubezpieczoną działalności gospodarczej i zadeklarowania przez nią maksymalnie wysokiej podstawy wymiaru składek po to, aby uzyskać niewspółmiernie wysokie świadczenia z ubezpieczeń społecznych w związku z ciążą.

Sąd II instancji podzielił argumentację przedstawioną w procesie w imieniu klientki, uznając, że tak prowadzenie działalności przez ubezpieczoną, jak i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych nie było pozorne.


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
132 0 13114
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021