Home / Artykuły / Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

12 lipca 2021 0 554

Okres wakacyjny sprzyja spędzaniu czasu na wolnym powietrzu wraz ze znajomymi na wspólnych aktywnościach. Nierzadko wiąże się z posiadówkami na trawie przy jednoczesnym wznoszeniu licznych toastów. Pytanie czy dozwolone jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, a jeśli tak to gdzie i kiedy możemy schłodzić się w letni wieczór?

Czym są miejsca publiczne?

To ogólne i zarazem powszechne pojęcie może sprawiać pewien kłopot przy określaniu gdzie aktualnie się znajdujemy. Do 2015 roku ta pojemność określenia „miejsce publiczne” budziła nie tylko wątpliwości w sferze społecznej ale również prawnej, dlatego w 2015 roku Trybunał Konstytucyjny postanowił uregulować tą sprawę.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego miejsce publiczne musi być dostępne dla ogółu, a zatem dostępne dla nieograniczonego kręgu podmiotów. Takimi miejscami mogą być przykładowo ulica, park, plac, sklep czy obiekt użyteczności publicznej jak dworzec, placówka oświaty, czy  miejsca kulturalne.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny wskazuje takie miejsca publiczne, do których można wejść  za okazaniem biletu czy karty wstępu jak kina, stadiony, teatry, muzea i jak się wydaje w transporcie publicznym z pewnymi wyjątkami, o których niżej.

Gdzie nie można spożywać alkoholu?

Tą kwestię reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., a konkretnie art. 14 pkt 1 ustawy stanowi, że zabrania się sprzedaży, i podawania napojów alkoholowych na terenie:

  • szkół oraz innych zakładów i placówek oświaty, opiekuńczych czy domów studenckich;
  • zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
  • masowych zgromadzeń;
  • w środkach i obiektach transportu publicznego.

Ustawa przewiduje również pewne wyłączenia, np. co do środków transportu. Podróżując pociągiem można udać się do wagonu restauracyjnego koleji państwowych i kupić alkohol o zawartości do 4,5% alkoholu, albo w kolejowej komunikacji międzynarodowej, w których dopuszcza się sprzedaż i spożywanie alkoholu do 4,5% alkoholu przy stolikach w wagonach restauracyjnych, w tym napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu tylko do posiłków.

Wniosek zatem z tego taki, że w podróży, choć czasami z pewnymi ograniczeniami, nie będziemy spragnieni.

Gdzie możesz spożywać alkohol w miejscu publicznym?

Tą kwestię również reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 14 pkt 2b, który mówi, że:

„Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych (…)”.

Wynika z tego, że każda rada gminy lub miasta za pomocą prawa miejscowego, które jest powszechnie obowiązujące na danym terenie administracyjnym, może wyznaczać obszary, na których możesz spożywać alkohol bez konieczności chowania się przed wzrokiem policji czy straży miejskiej.

Według WSA w Warszawie w wyroku z dnia 19 grudnia 2019 r., przepis ten nie uprawnia rady do określenia okoliczności, w których dopuszczalne będzie spożycie alkoholu w miejscu publicznym i uzależnienia takiej możliwości od faktu zorganizowania wskazanej w uchwale imprezy kulturalnej, koncertów, pikników i festynów.

Należy to rozumieć w ten sposób, że ustawodawca nie upoważnił rady do wprowadzenia odstępstw podmiotowych ani czasowych od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Wyłączenie zakazu powinno mieć charakter stały i bezwarunkowy. Odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu powinno być uprawnieniem przysługującym wszystkim osobom przebywającym na terenie objętym zakresem zastosowania uchwały, niezależnie od innych okoliczności, ani od jakiegoś konkretnego czasu, w którym spożywanie alkoholu jest dozwolone np. od godz. 21 do 00.  Zniesienie zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym musi obowiązywać w tym miejscu 24/7.

Jaka kara grozi za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym?

Pamiętaj, spożywanie alkoholu jest zabronione, o czym informuje nas art. 43 [1] ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nieprzestrzeganie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych jest wykroczeniem, które zagrożone jest karą grzywny. Mówiąc ściślej, narażamy się na mandat karny wysokości 100 zł. Mandat należy opłacić w ciągu 7 dni. Nieprzyjęcie mandatu wiąże się z  skierowaniem sprawy do sądu.

autor,

Maciej Kopeć


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
133 0 14433
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2022