Home / Artykuły / UTO czyli urządzenia transportu osobistego

UTO czyli urządzenia transportu osobistego

12 czerwca 2019 0 706

UTO, czyli urządzenia transportu osobistego. Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

           W związku z narastającą na chodnikach liczbą kolizji z udziałem pieszych przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury przedstawili dnia 7 czerwca 2019 roku pakiet zmian w prawie dotyczących statusu urządzeń transportu elektrycznego, w tym hulajnóg elektrycznych. Aktualnie brak w polskim systemie prawnym uregulowania statusu urządzeń transportu osobistego (w skrócie: uto). Ustawa Prawo o ruchu drogowym reguluje sposób korzystania z rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych, precyzując m.in., że po drogach dla rowerów mogą poruszać się tylko pojazdy spełniające definicję roweru. Aktualnie osoba kierująca hulajnogą elektryczną najczęściej określana jest przez Policję mianem pieszego, natomiast orzecznictwo najczęściej traktuje hulajnogę elektryczną na równi z motorowerem. Mając na uwadze narastającą, szczególnie w okresie letnim, liczbę kolizji z udziałem pieszych, jak również rozbieżności w kwalifikacji prawnej uto, wprowadzenie przepisów regulujących ich status jest w pełni uzasadnione. Zgodnie z definicją proponowaną przez Ministerstwo Infrastruktury uto to „urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprzekraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h”. Co więcej, definicja roweru zostanie poszerzona poprzez objęcie jej zakresem również uto, co spowoduje, że prawa i obowiązki rowerzystów będą znajdować zastosowanie do osób kierujących uto. Zgodnie z projektem infrastrukturą przeznaczoną dla uto będą: drogi dla rowerów, przejazdy dla rowerzystów, pasy ruchu dla rowerów oraz jezdnie dróg z maksymalną dopuszczalną prędkością - 30 km/h. Wyjątkowo, na wypadek braku wskazanych elementów infrastruktury, użytkownik uto będzie mógł poruszać się po chodniku dla pieszych, z tym jednak zastrzeżeniem, że będzie zobligowany do powolnej jazdy i zachowania szczególnej ostrożności, a pierwszeństwo przysługiwać będzie pieszemu. Uprawnionymi do korzystania z uto będą osoby, które ukończyły 10 lat. Do osiągnięcia 18 roku życia będą one zobowiązane legitymować się kartą rowerową celem zgodnego z prawem użytkowania uto. Niestety, projektowane zmiany nie obejmują swoim zakresem osób poruszających się na rolkach, które znajdując się na chodnikach i osiągając na nich znaczne prędkości, również stanowią istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych. Zauważenia wymaga, że niebezpieczne jest nie tylko poruszanie się przez rolkarzy po chodniku dla pieszych, lecz także korzystanie przez nich z jezdni lub ścieżki rowerowej stwarza niebezpieczeństwo dla osób korzystających ze wskazanej infrastruktury, głównie z racji sposobu nabierania rozpędu przez rolkarzy, który wymaga istnienia odpowiednio szerokiej jezdni/śnieżki, a w razie poruszania się po niej również rowerzysty lub pieszego może być źródłem licznych kolizji. Wskazane byłoby zatem podjęcie inicjatywy prawnej i w tym zakresie, dotychczas natomiast żadne propozycje zmian w prawie dotyczące rolkarzy nie zostały przedstawione.

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/beda-nowe-przepisy-dot-urzadzen-transportu-osobistego.

Przygotowała: Magdalena Grzechac

Sprawdził i zatwierdził: adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2 40-013 Katowice

tel.32 209-09-71 tel./fax 32 225-17-83 tel. 603-604-989

e-mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl

www.piotrbanczyk.pl


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11888
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020