Home / Artykuły / Ułatwienie dostępu do informacji gospodarczej

Ułatwienie dostępu do informacji gospodarczej

27 listopada 2017 0 1269

13  listopada 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. Mimo że nie stanowi ona panaceum na bolączki systemu egzekwowania wierzytelności, ułatwia ona sprawdzanie wiarygodności kontrahentów i upraszcza wzywanie dłużników do zapłaty.

W myśl nowododanego art.15 § 1a ustawy, jeśli umowa między wierzycielem, a dłużnikiem, z której wynika zobowiązanie dłużnika, przewiduje takie rozwiązanie, wezwanie dłużnika do zapłaty może być wysłane do niego za pomocą poczty elektronicznej i będzie ono traktowane na równi z tradycyjnym wezwaniem do zapłaty w formie listu poleconego lub wręczenia do rąk własnych. Ograniczeniem tej formy wezwania jest wymóg, by dłużnik nie był konsumentem. Biorąc pod uwagę, że opłata za wysłanie listu poleconego wynosi ponad 5 złotych, zmiana ta przyczyni się do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza gdy wierzyciel wysyła wezwania jednocześnie do wielu dłużników.

Kolejne zmiany dotyczą Biur Informacji Gospodarczej. Po pierwsze, zwiększają one zakres informacji przez nie udostępnianych, przyznając im możliwość wykorzystania danych z rejestrów publicznych wymienionych w artykule 28 Ustawy, tj.:

  • PESEL,
  • REGON,
  • Centralnej Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • Krajowy Rejestr Sądowy,
  • Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości,
  • Rejestr Należności Publicznoprawnych,
  • Monitor Gospodarczy i Monitor Sądowy

Nowelizacja art.15 przedmiotowej ustawy skraca też czas oczekiwania na możliwość zgłoszenia dłużnika do BIG z 60 do 30 dni od dnia wymagalności, pozostawiając jednak kwotową barierę uprawniającą do wpisu, wynoszącą 500 zł łącznego zobowiązania dłużnika względem wierzyciela. Dłużnik zaś, na mocy art. 15a, może zgłosić wierzycielowi sprzeciw wobec zamiaru przekazania jego danych do biura.

Nowy przepis art. 14 § 1 pkt 4 stanowi, że Biuro Informacji Gospodarczej nie będzie przyjmowało informacji o długach starszych niż 10 lat, a art. 4 § 1 pkt 4j nakazuje zamieścić informację o tym, że dłużnik uważa swoje zobowiązanie za przedawnione.

Art. 44a i 44b, dodane nowelizacją, ustanawiają odpowiedzialność cywilną, tak wierzyciela, jak i Biura Informacji Gospodarczej za zamieszczenie nieprawdziwych danych lub niezaktualizowanie ich tak, by odpowiadały one rzeczywistości.

Ostatnia nowelizacja to krok w dobrą stronę, pozwalający na łatwiejsze sprawdzanie wiarygodności kontrahentów i egzekwowanie należności. Wciąż nie jest to jednak rozwiązanie idealne. Następnym krokiem może powinno być zamieszczanie informacji o należnościach względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub umożliwienie wzywania do zapłaty z wiążącym ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji do BIG za pomocą jeszcze zwiększonego katalogu środków, ale na to jeszcze będziemy musieli poczekać.

 

Przygotował: Aleksander Kalinkiewicz

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11901
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020